Avhandlingd

Filmupplevelser viktiga för meningsskapande!

By 17 december, 2017 No Comments

Historisk spelfilm i undervisningen väcker ofta starka känslor hos elever. Men de behöver diskuteras annars osynliggörs känslornas betydelse för elevernas historiska meningsskapande, skriver Maria Delden i sin avhandling.

I sin avhandlingen fokuserar hon på begreppet historiefilms­litteracitet, vilket kan beskrivas som förmågan att analysera, tolka och värdera historisk spelfilm, både tanke- och känslomässigt .