Film och mediepedagogik/FOMP – en liten historiebeskrivning

Verksamheten startade år 2000 i form av webbresurs www.filmpedagogik.nu som förmedlade texter och information om hur man kan arbeta med film i skolan. Det var en aktiv och levande hemsida där alla medlemmars verksamhet syntes, ett gemensamt fönster med interaktiva funktioner.
2003 bildades föreningen Filmpedagogik.nu som, förutan hemsidan, arbetar aktivt genom att påverka myndigheter, skapa debatt, öka samarbetet i branschen och söka finansiering till olika filmpedagogiska projekt. Med tiden ändrades föreningens namn till Film och mediepedagogik/FOMP.

Medlemmar i föreningen är till exempel regionala resurscentra för film och video, AV och mediecentraler och andra organisationer som bedriver film- och mediepedagogisk verksamhet.

Vid årets föreningsstämma 2018, kan vi alltså räkna femton år som organisation och mötesplats för pedagoger, lärare, filmskapare och administratörer som på olika sätt arbetar för barn och ungas rätt och möjlighet att uttrycka sig med film och andra medier.

Svenska Filminstitutet
Foto: Mark Standley

En utbildningsminister med känsla för film och ungas skapande

År 1988 bidrog vår dåvarande utbildningsminister, Bengt Göransson, till en viktig insats för ett filmpedagogiskt pionjärarbete.
Svenska Filminstitutet fick ett statligt bidrag för att starta en stödverksamhet för filmkultur för barn och unga. SFI inrättade med dessa pengar ett kansli för visningsnämnderna och en avdelning för stöd till filmverksamhet för barn.
Jolanta Wadensjö blev då chef för Kansliet för visningsnämnderna och den filmpedagogiska verksamheten, en personalgrupp på sju personer som skulle förvalta de öronmärkta pengarna. I hennes arbetsgrupp ingick även handläggare Elisabet Edlund som under många år verkade för ett brett filmpedagogiskt utvecklingsarbete.

I snabb takt upprättades ett ekonomiskt stöd för kommuner som ville organisera skolbiovisningar, avdelningen producerade kataloger med förslag på värdefull film för barn och unga, filmhandledningar till skolbiofilmer skrevs och en filmpedagogisk tidskrift ”Tusen och en film” fick sin första redaktion med Andreas Hoffsten som ansvarig utgivare. Tidningen skickades ut till skolor och regionala resurscenter. (Tidskriften bytte senare namn till ”Zoom”, men är sedan några år nedlagd.)
Skolbioverksamhet med utbildningsinsatser för pedagoger, lärare och skolledare prövades i några pilotkommuner som till exempel Gotland och Dalarna.
SFI:s handläggare gav mycket stöd och vägledning till den skolbio som växte fram och som nu är en utbredd verksamhet över hela landet.

Fredrik och Johan Holmberg

Regionala resurscentrum tar första initiativet

Samtidigt som det efterlängtade stödet från SFI gav många ringar på vattnet bildades de första resurscentren för film och video.
De nyanställda filmkonsulenterna såg behovet av en vidare organisation som skulle kunna samla film och mediepedagoger som nu börjat arbeta ute i landets kommuner.
Rose-Marie Strand, som var en av de första regionala filmkonsulenterna, uppvaktade Jolanta Wadensjö som då, 2003, var verksam på Mediecenter vid Utbildningsförvaltningen i Stockholm.
Efter ett möte mellan Jolanta, Rose-Marie Strand, Ylva Liljeholm, Susanne Vinderå och Malin Lagergren bildades föreningen Filmpedagogik.nu, som så småningom ändrade namn till Filmomediepedagogik.nu vilken idag heter FOMP.
Tidigt i föreningens historia klev även filmpedagogerna Fredrik och Johan Holmberg in i föreningen och satte en stark prägel på uppbyggnadsarbetet. Bröderna Holmberg har sedan dess varit tongivande inom filmpedagogik och etablering av begreppet MIK, medie och informationskunskap.

Jolanta Wadensjö var vår första ordförande och hennes stora kontaktnät efter arbete på SFI och senare Utbildningsförvaltningen i Stockholm gav föreningen en god skjuts redan från början.

Deltagare på utbildningsdagarna

Utbildningsdagar för medlemmarnas idé – och erfarenhetsutbyte

Redan från början har föreningen varit en viktig mötesplats för oss som brinner för ungas filmskapande. Att mötas på olika platser i landet genom att under ett par dagar delta i praktiska workshops, lyssna på föreläsningar och delge varandra tips och berättelser om aktuella filmpedagogiska projekt har gett oss inspiration och kraft att leda utvecklingsarbetet vidare i den egna verksamheten.
FOMP har som regel två vinterutbildningsdagar och två sommarutbildningsdagar som arrangeras av medlemmarna i samverkan med FOMP:s styrelse. Boende på trevliga hotell samt utbildningarnas program har på senare tid varit utan kostnad för deltagarna.

I dagsläget finns utvecklade planer på att genomföra nya utbildningar i samarbete med SFI.

FOMP:s hemsida

I samband med bildandet av föreningen blev också den tidigare sajten www.filmpedagogik.nu föreningens officiella hemsida. Webbredaktören var Jim Uusikartano. Då föreningen bytte namn så byttes även namnet på hemsidan till www.filmomediepedagogik.se. Sedan 2015 är Juha Salo vår redaktör och webbdesigner. Sedan 2018 är föreningens hemsida fomp.se. Hemsidan skall vara ständigt uppdaterad och fungera som en informationskanal med tips om olika arrangemang, festivaler, filmpedagogiska projekt, artiklar m.m.

Seminariedag på den internationella Barn och Ungdomsfilmfestivalen/BUFF

FOMP har genom alla år deltagit i BUFF med ett eget FOMP seminarium där olika filmpedagogiska insatser har presenterats.
Under de senaste åren har SFI och FOMP tillsammans arrangerat Film i skolan dagen.

Monika Wigren
Styrelsemedlem

Visby den 19 mars 2018

Föreningens ordföranden

Jolanta Wadensjö
Ordförande 2003 – 2011

Daniel Lundquist
Ordförande 2011 – 2015

Monika Wigren
Ordförande 2015 – 2017

Zahra Safaie
2017 – 2019