VI VILL MER

Sitter du på spännande uppslag till vår webbplats eller idéer till våra fortbildningsdagar? Hör av dig!

FRÅGA OSS

Tveka inte att höra av dig! Vi gillar frågor och pratar gärna med dig om allt som rör film- och mediepedagogik.

KONTAKT

E-post
info@fomp.se

Carin Granath
Ordförande

Filmkonsulent på Film i Sörmland. Har jag jobbat många år som mediepedagog inom kulturskolan och brinner lite extra för barn och ungas rätt till att göra sina berättelser hörda och sedda genom eget film- och medieskapande. För mig är FOMP en viktig pusselbit i mitt arbete där jag både får inblick och utblick i en växande och omväxlande film- och mediepedagogisk värld. Min förhoppning är att fler ska kunna ta del av den.

E-post / Hemsida / Tel: 076 -695 80 37

Cristina Blendea
Kassör

Mediepedagog på Unga Berättar – Kulturskolan Stockholm. Utbildad på Kungl. Musikhögskolan och har sedan 2008 jobbat på Unga Berättar. Inom det mediepedagogiska området brinner jag lite extra för foto, filmmusik och ljudläggning och jag tycker det är superviktigt att lyfta och stötta barns och ungas eget skapande. Dels för att stärka dem men också för att skapa roliga, kreativa sammanhang som berikar alla. Att vara med i FOMP är kul och det har gett mig inblick i hur film- och mediepedagogikarbetet ser ut på olika håll i landet. Det är ett bra nätverk och en värdefull resurs för alla som på något sätt sysslar med mediepedagogik. Som kassör ser jag fram emot arbetet med föreningens ekonomi.

E-post / Hemsida / Tel: 076 – 123 18 52

 

Christian Tidebrink
Ledamot

Mediepedagog och skolbioansvarig på Cnema i Norrköping som är en kommunal biograf med integrerat medielabb. Jag är utbildad lärare för yngre åldrar och jobbade tidigare som lärare i särskolan.
För mig är FOMP en förening som finns till för att stärka mediepedagogiken i Sverige samt göra det lättare för verksamma mediepedagoger att träffas genom våra utbildningsdagar.
Det jag och Cnema kan bidra med är bland annat att rekrytera mer medlemmar till föreningen samt komma med det kommunala perspektivet i mediepedagogiska frågor.

E-post / Hemsida / Tel: 073-020 17 79

Monika Wigren
Sekreterare 

Bild och Filmlärare vid Wisbygymnasiet på Gotland. Jag undervisar sedan några år tillbaka främst nyanlända elever med svenska som nytt språk. Jag lever därmed dagligen i en stimulerande mångkulturell miljö. Att arbeta med film har visat sig vara en bra metod för språkutveckling och integration. I mitt arbete och engagemang för FOMP vill jag gärna bidra med mina erfarenheter inom skola och filmpedagogik. Jag har varit med om att etablera filmutbildningar med riksintag på Gotland. Filmgymnasiet var verksamt i Visby under nästan 20 år och Filmhantverksutbildningen på folkhögskolan i Fårösund är fortfarande en utbildning med gott sökresultat. Många år som verksamhetsledare för Gotlands Skolbio med ett bra kontaktnät inom  filmpedagogik som även sträcker sig mot konstnärliga högskolor som Stockholms Dramatiska högskola och Akademi Valand i Göteborg. Att bidra till rekrytering av medlemmar genom att tillsammans med övriga styrelsen vidareutveckla innehållet i utbildningsdagar och gärna satsa på fortbildning i nya former är min vision i FOMP.

E-post / Hemsida / Tel: 070-447 69 41

Ria Wedin Brunet
Sekreterare

Film-, medie-, och konstpedagog samt sociolog. Efter sju år som teaterproducent i Lund och Uppsala har jag jobbat länge som gymnasielärare. Nu är jag verksam på Kulturskolan i Hässleholm som film- och konstpedagog. FOMP är en förening där jag möter och inspireras av kollegor från hela Sverige. Det vi gör på utbildningsdagarna kan jag ta med mig i mitt arbete med barn och ungdomar. Jag håller i hands-on fortbildningar i filmskapande och stopmotion i Sverige och Tyskland. Identitet och etnicitet är teman som återkommer i min pedagogik. På utbildningsdagar med FOMP har jag hållit workshops med iPad och mobiler.

E-post / Hemsida / Tel: 0451-26 70 00 (växel)

Zara Safaie
Ledamot

Redaktion och medieansvarig på Mediapoolen Västra Götaland. Innan dess har jobbat som Journalist i Iran och skolbibliotekarie i Sverige. Sedan 2013 suttit i föreningens styrelse. FOMP är en inspiration och idébank för alla som jobbar eller vill jobba med film och mediepedagogik. Jag vill gärna bidra med utvecklingsarbete från mina erfarenheter av att jobba med olika medier.
Att lyfta FOMPs roll i film och mediepedagogik är ett ständigt pågående arbete.
Min vision är att bidra till föreningens vidareutveckling, sträva efter medlemmarnas önskemål och förväntningar, samt rekrytera nya medlemmar tillsammans med övriga styrelsemedlemmar.

E-post / Hemsida / Tel: 076-123 18 57

Johan Lundkvist
Ledamot

Filmkonsulent barn & unga på det regionala resurscentret Film i Västerbotten. Har erfarenhet av både filmpedagogisk verksamhet och projektledning samt arrangörskap och talangutveckling.
FOMP spelar en viktig roll som plattform för erfarenhetsutbyte och nätverk för det ständigt växande området, film och media pedagogik. Jag ser fram emot att bidra till utvecklingen av detta nätverk, fortbildningsinsatser inom föreningen samt att jobba strategiskt för att nå nya medlemmar.

E-post / Hemsida / Tel: 070-241 34 37

Linda Svensson
Ledamot

Filmkonsulent barn & unga på Film i Dalarna. Jobbar framförallt med filmpedagogiskt innehåll inom skolbio, skapande skola och filmprojekt riktade till barn och unga. Driver projekt som stärker unga tjejer inom filmskapande och möjliggör A-märkt skolbio i Dalarna, som är ett pedagogiskt verktyg för att synliggöra representation i film. Jag är utbildad fotograf och redigerare och har arbetat som sändningsproducent på SVT. FOMP för mig är fantastiska fortbildningstillfällen för våra medlemmar samt spridning av filmpedagogiska nyheter och material för pedagoger och filmare.

E-post / Hemsida / Tel: 072-142 63 33

Helena Sandberg
Ledamot

Med en uppväxt likt Cable guy har jag varit cineast sedan barnsben: Jag utbildade mig först till gymnasielärare, men hjärtat sa att det är film jag vill jobba med. Nu arbetar jag sedan många år tillbaka på Kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun som filmpedagog och producent/projektledare inom film. Jag brinner för att utveckla filmkunnighet – att kunna läsa film – och att filmens innehåll alltid hänger ihop med filmens form. Jag vill skapa mer nätverkande oss filmpedagoger emellan – så att vi kan stötta och inspirera varandra till att utveckla material och metoder ytterligare.

E-post / Hemsida / Tel: 072-507 02 72

Juha Salo
Webbredaktör

Webbredaktör åt föreningen sedan 2015. Jag har ett förflutet som filmpedagog och driver  idag det Umeåbaserade företaget SaloFilm. Utöver  reklamfilm gör jag webbdesign och grafisk design. Jag reser även runt i Sverige och  utbildar i Adobes program, håller fotokurser samt har filmworkshops i grundskolan för elever och lärare.

E-post / Hemsida / Tel: 073-324 15 37

Faktureringsuppgifter
FOMP – Föreningen Film- och mediepedagogik
Att: Unga Berättar, Kulturskolan Stockholm – Cristina Blendea
Döbelnsgatan 89
113 52 Stockholm
Org nr: 889203-0845