VI VILL MER

Sitter du på spännande uppslag till vår webbplats eller idéer till våra fortbildningsdagar? Hör av dig!

FRÅGA OSS

Tveka inte att höra av dig! Vi gillar frågor och pratar gärna med dig om allt som rör film- och mediepedagogik.

KONTAKT

E-post
info@fomp.se

Zahra Safaie
Ordförande

Redaktion och medieansvarig på Mediapoolen Västra Götaland. Innan dess har jobbat som Journalist i Iran och skolbibliotekarie i Sverige. Sedan 2013 suttit i föreningens styrelse.
FOMP är en inspiration och idébank för alla som jobbar eller vill jobba med film och mediepedagogik. Jag vill gärna bidra med utvecklingsarbete från mina erfarenheter av att jobba med olika medier.
Att lyfta FOMPs roll i film och mediepedagogik är ett ständigt pågående arbete.
Min vision är att bidra till föreningens vidareutveckling, sträva efter medlemmarnas önskemål och förväntningar, samt rekrytera nya medlemmar tillsammans med övriga styrelsemedlemmar.

E-post / Hemsida / Tel: 0500-44 54 17

Kjerstin Persdotter
Kassör

Filmkonsulent Barn och Unga på Region Värmland. Att vara kassör för FOMP innebär att jag får en god inblick i föreningens verksamhet.
Jag jobbar som resurs, inspiratör och kompetensutvecklare för kommunernas utvecklingsarbete inom rörlig bild. Jag vill ge eleverna möjlighet till eget skapande och som upplevelse på biograf, samt för -och efterarbete i skolbion.
FOMP ger mig inspiration och överblick över filmpedagogiken.

E-post / Hemsida / Tel: 070-539 09 12

Ria Wedin Brunet
Sekreterare

Film-, medie-, och konstpedagog samt sociolog. Efter sju år som teaterproducent i Lund och Uppsala har jag jobbat länge som gymnasielärare. Nu är jag verksam på Kulturskolan i Hässleholm som film- och konstpedagog. FOMP är en förening där jag möter och inspireras av kollegor från hela Sverige. Det vi gör på utbildningsdagarna kan jag ta med mig i mitt arbete med barn och ungdomar. Jag håller i hands-on fortbildningar i filmskapande och stopmotion i Sverige och Tyskland. Identitet och etnicitet är teman som återkommer i min pedagogik. På utbildningsdagar med FOMP har jag hållit workshops med iPad och mobiler.

E-post / Hemsida / Tel: 0451-26 70 00 (växel)

Daniel Lundquist
Ledamot

Programchef på BUFF, den internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö. Ordförande i FOMP 2011-2015, därefter ordinarie ledamot. Företräder i första hand frågor som rör filmpedagogiskt arbete utifrån visning av film, samt bidrar med omvärldsanalys kring aktuella filmer och teman. FOMP erbjuder ett fantastiskt kontaktnät för erfarenhetsutbyte och gemenskap. Genom dialog med våra medlemmar hittar vi inspirerande exempel att lyfta fram på BUFF och andra mötesplatser. Ingår i Filminstitutets filmpedogiska råd, där jag företräder Sveriges filmfestivaler. 

E-post / Hemsida / Tel: 073-382 89 35

Monika Wigren
Ledamot

Bild och Filmlärare vid Wisbygymnasiet på Gotland. Jag undervisar sedan några år tillbaka främst nyanlända elever med svenska som nytt språk. Jag lever därmed dagligen i en stimulerande mångkulturell miljö.
Att arbeta med film har visat sig vara en bra metod för språkutveckling och integration.I mitt arbete och engagemang för FOMP vill jag gärna bidra med mina erfarenheter inom skola och filmpedagogik. Jag har varit med om att etablera filmutbildningar med riksintag på Gotland. Filmgymnasiet var verksamt i Visby under nästan 20 år och Filmhantverksutbildningen på folkhögskolan i Fårösund är fortfarande en utbildning med gott sökresultat.
Många år som verksamhetsledare för Gotlands Skolbio med täta kontakter med Svenska Filminstitutet har också gett mig ett bra kontaktnät inom just filmpedagogik som även sträcker sig mot konstnärliga högskolor som Stockholms Dramatiska högskola och Akademi Valand i Göteborg.
Att bidra till rekrytering av medlemmar genom att tillsammans med övriga styrelsen vidareutveckla innehållet i utbildningsdagar och gärna satsa på fortbildning i nya former är min vision som styrelseledamot i FOMP.

E-post / Hemsida / Tel: 070-447 69 41

Carin Granath
Ledamot

Mediepedagog på Unga Berättar – Kulturskolan Stockholm. Jag har ett stort engagemang för film- och mediepedagogik och har under åren skaffat mig en gedigen kunskap och erfarenhet i frågan. Mitt främsta fokus är barn och ungas eget filmskapande. Jag har ett brett nationellt och internationellt nätverk och i samarbete med Kulturskolerådet har jag en bra bild av hur film- och medieämnet håller på att utvecklas inom Kulturskolorna. Med dessa erfarenheter hoppas kunna bidra till att utveckla och utöka FOMP.
FOMP är för mig en förening som stärker mig i min roll som mediepedagog och som ger mig inblick och utblick i det mediepedagogiska landskapet. Visar nya vägar framåt i en växande och (om)växlande film- och mediepedagogisk värld.

E-post / Hemsida / Tel: 076-123 18 57

Johan Lundkvist
Ledamot

Filmkonsulent barn & unga på det regionala resurscentret Film i Västerbotten. Har erfarenhet av både filmpedagogisk verksamhet och projektledning samt arrangörskap och talangutveckling.
FOMP spelar en viktig roll som plattform för erfarenhetsutbyte och nätverk för det ständigt växande området, film och media pedagogik. Jag ser fram emot att bidra till utvecklingen av detta nätverk, fortbildningsinsatser inom föreningen samt att jobba strategiskt för att nå nya medlemmar.

E-post / Hemsida / Tel: 070-241 34 37

 

Christian Tidebrink
Ledamot

Mediepedagog och skolbioansvarig på Cnema i Norrköping som är en kommunal biograf med integrerat medielabb. Jag är utbildad lärare för yngre åldrar och jobbade tidigare som lärare i särskolan.
För mig är FOMP en förening som finns till för att stärka mediepedagogiken i Sverige samt göra det lättare för verksamma mediepedagoger att träffas genom våra utbildningsdagar.
Det jag och Cnema kan bidra med är bland annat att rekrytera mer medlemmar till föreningen samt komma med det kommunala perspektivet i mediepedagogiska frågor.

E-post / Hemsida / Tel: 073-020 17 79

Juha Salo
Webbredaktör

Webbredaktör åt föreningen sedan 2015. Jag har ett förflutet som filmpedagog och driver  idag det Umeåbaserade företaget SaloFilm. Utöver  reklamfilm gör jag webbdesign och grafisk design. Jag reser även runt i Sverige och  utbildar i Adobes program, håller fotokurser samt har filmworkshops i grundskolan för elever och lärare.

E-post / Hemsida / Tel: 073-324 15 37

Faktureringsuppgifter

Föreningen för film-och Mediepedagogik
Kjerstin Persdotter
Region Värmland
Box 1022
651 15 Karlstad
org nr : 889203-0845

E-post   /   Twitter