VI VILL MER

Sitter du på spännande uppslag till vår webbplats eller idéer till våra fortbildningsdagar? Hör av dig!

FRÅGA OSS

Tveka inte att höra av dig! Vi gillar frågor och pratar gärna med dig om allt som rör film- och mediepedagogik.

KONTAKT

E-post
info@fomp.se

Carin Granath
Ordförande

Filmkonsulent på Film i Sörmland. Har jag jobbat många år som mediepedagog inom kulturskolan och brinner lite extra för barn och ungas rätt till att göra sina berättelser hörda och sedda genom eget film- och medieskapande. För mig är FOMP en viktig pusselbit i mitt arbete där jag både får inblick och utblick i en växande och omväxlande film- och mediepedagogisk värld. Min förhoppning är att fler ska kunna ta del av den.

E-post / Hemsida / Tel: 076 -695 80 37

 

Christian Tidebrink
Kassör

Mediepedagog och skolbioansvarig på Cnema i Norrköping som är en kommunal biograf med integrerat medielabb. Jag är utbildad lärare för yngre åldrar och jobbade tidigare som lärare i särskolan.
För mig är FOMP en förening som finns till för att stärka mediepedagogiken i Sverige samt göra det lättare för verksamma mediepedagoger att träffas genom våra utbildningsdagar.
Det jag och Cnema kan bidra med är bland annat att rekrytera mer medlemmar till föreningen samt komma med det kommunala perspektivet i mediepedagogiska frågor.

E-post / Hemsida / Tel: 073-020 17 79

Cristina Blendea
Ledamot

Mediepedagog på Unga Berättar – Kulturskolan Stockholm. Utbildad på Kungl. Musikhögskolan och har sedan 2008 jobbat på Unga Berättar. Inom det mediepedagogiska området brinner jag lite extra för foto, filmmusik och ljudläggning och jag tycker det är superviktigt att lyfta och stötta barns och ungas eget skapande. Dels för att stärka dem men också för att skapa roliga, kreativa sammanhang som berikar alla. Att vara med i FOMP är kul och det har gett mig inblick i hur film- och mediepedagogikarbetet ser ut på olika håll i landet. Det är ett bra nätverk och en värdefull resurs för alla som på något sätt sysslar med mediepedagogik. Som kassör ser jag fram emot arbetet med föreningens ekonomi.

E-post / Hemsida / Tel: 076 – 123 18 52

Monika Wigren
Sekreterare 

Bild och Filmlärare vid Wisbygymnasiet på Gotland. Jag undervisar sedan några år tillbaka främst nyanlända elever med svenska som nytt språk. Jag lever därmed dagligen i en stimulerande mångkulturell miljö. Att arbeta med film har visat sig vara en bra metod för språkutveckling och integration. I mitt arbete och engagemang för FOMP vill jag gärna bidra med mina erfarenheter inom skola och filmpedagogik. Jag har varit med om att etablera filmutbildningar med riksintag på Gotland. Filmgymnasiet var verksamt i Visby under nästan 20 år och Filmhantverksutbildningen på folkhögskolan i Fårösund är fortfarande en utbildning med gott sökresultat. Många år som verksamhetsledare för Gotlands Skolbio med ett bra kontaktnät inom  filmpedagogik som även sträcker sig mot konstnärliga högskolor som Stockholms Dramatiska högskola och Akademi Valand i Göteborg. Att bidra till rekrytering av medlemmar genom att tillsammans med övriga styrelsen vidareutveckla innehållet i utbildningsdagar och gärna satsa på fortbildning i nya former är min vision i FOMP.

E-post / Hemsida / Tel: 070-447 69 41

Andreas Johansson
Ledamot

Redaktions- och marknadsansvarig på Mediapoolen Västra Götaland AB. Leder idag arbetet med Mediapoolens redaktion som skapar innehåll för våra kunder inom förskola, skola och äldreomsorg i våra 37 medlemskommuner. Vid sidan om kommunikationsarbete ansvarar jag också för filminköp och jobbar med att tillgängliggöra filmpedagogik för våra kunder. Har en bakgrund som producent inom rörlig bild och teater.
FOMP har en viktig funktion att fylla genom att de som driver den pedagogiska processen inom film och mediepedagogik bygger sin egen plattform. Dels för kollegialt erfarenhetsutbyte men också för att gemensamt lyfta den demokratiskt viktiga frågan: –Film och mediekunnighet för alla!

E-post / Hemsida / Tel: 0500- 44 54 09

Måns Leonartsson
Ledamot

Kommunikatör på BUFF Malmö Filmfestival. Tittar varje år igenom en ocean av kortfilm till BUFFs kortfilmsprogram, leder BUFFs filmklubb för ungdomar och snurrar in sig i diverse festivalarbete. Bakgrund som mångsysslare inom medieproduktion, musik och arbete med barn och unga.

E-post / Hemsida / Tel: 0738 31 82 09

Johan Lundkvist
Ledamot

Filmkonsulent barn & unga på det regionala resurscentret Film i Västerbotten. Har erfarenhet av både filmpedagogisk verksamhet och projektledning samt arrangörskap och talangutveckling.
FOMP spelar en viktig roll som plattform för erfarenhetsutbyte och nätverk för det ständigt växande området, film och media pedagogik. Jag ser fram emot att bidra till utvecklingen av detta nätverk, fortbildningsinsatser inom föreningen samt att jobba strategiskt för att nå nya medlemmar.

E-post / Hemsida / Tel: 070-241 34 37

Linda Svensson
Ledamot

Filmkonsulent barn & unga på Film i Dalarna. Jobbar framförallt med filmpedagogiskt innehåll inom skolbio, skapande skola och filmprojekt riktade till barn och unga. Driver projekt som stärker unga tjejer inom filmskapande och möjliggör A-märkt skolbio i Dalarna, som är ett pedagogiskt verktyg för att synliggöra representation i film. Jag är utbildad fotograf och redigerare och har arbetat som sändningsproducent på SVT. FOMP för mig är fantastiska fortbildningstillfällen för våra medlemmar samt spridning av filmpedagogiska nyheter och material för pedagoger och filmare.

E-post / Hemsida / Tel: 072-142 63 33

Juha Salo
Webbmaster

Webbredaktör åt föreningen sedan 2015. Jag har ett förflutet som filmpedagog och driver  idag det Umeåbaserade företaget SaloFilm. Utöver  reklamfilm gör jag webbdesign och grafisk design. Jag reser även runt i Sverige och  utbildar i Adobes program, håller fotokurser samt har filmworkshops i grundskolan för elever och lärare.

E-post / Hemsida / Tel: 072-507 02 72

Faktureringsuppgifter
FOMP – Föreningen Film- och mediepedagogik
Att: Unga Berättar, Kulturskolan Stockholm – Cristina Blendea
Döbelnsgatan 89
113 52 Stockholm
Org nr: 889203-0845