Föreningen

Tillsammans verkar vi rikstäckande och lokalt för att film och mediepedaggiken ska få en självklar plats i skolans läroplan.

Påverka

Desto fler vi blir ju mer kan vi påverka och synas. Som medlem kan du ta del av vårt nätverk samt synas på vår hemsida.

Fortbildning

Under två årliga utbildningstillfälen får du möjlighet att fortbilda dig, inhämta inspiration och träffa kollegor från hela landet.

Frågor

Har du frågor kring medlemskapet och eller förening är du välkommen att kontakta oss

INSTITUTIONELLT MEDLEMSKAP

För institutioner, organisationer och företag

5000 kr/år

ENSKILT MEDLEMSKAP

För enskilda personer

300 kr/år

STUDENTMEDLEMSKAP

För dig som studerar

200 kr/år

Inbetalning av medlemsavgift sker till B-G 5609-9179

Märk inbetalningen med organisation eller namn, e-post och adress