Välj en sida

Stipendie 2016

[vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][divider line_type=”No Line” custom_height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][vc_column_text]

Föreningen Film- och mediepedagogik utlyser utvecklingsstipendium 2016

Sista ansökningsdag: 30 oktober 2016[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][vc_column_text]

Om stipendiet
Föreningen Film- och mediepedagogik utlyser ett stipendium på̊ 10 000 kr till en medlem som önskar förkovra sig inom det film- och mediepedagogiska området.
Stipendiet kan användas för kompetensutveckling och projekt-arbete som stödjer filmarbete med barn och ungdomar. Det kan även användas till att utveckla förståelse för något planerat eller genomfört film- eller mediepedagogiskt arbete.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][image_with_animation image_url=”4773″ alignment=”” animation=”Fade In”][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][image_with_animation image_url=”4636″ alignment=”” animation=”Fade In”][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][vc_column_text]

Nytt för i år
Nytt för i år är att stipendiet kan sökas även för resor, studie-besök, kompetensutveckling, eget reflektionsarbete eller liknande av två medlemmar, 5000 kr/person.
Stipendiet kan sökas av dig som är individuell medlem och av dig som är anställd hos en institution med medlemskap. För att söka stipendiet krävs att medlemsavgift är betalt.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][vc_column_text]

Innehåll i ansökan
Ansökan ska ställas upp som ett brev där den sökande ger en bakgrund till sitt intresse för film- och mediepedagogiska frågor, redogör för det planerade utvecklingsarbetet samt beskriver hur detta arbete i förlängningen kan gagna den sökandes verk-samhet. Av ansökan ska framgå̊ hur utvecklingsarbetet kommer att dokumenteras och hur gjorda erfarenheter kan komma andra till del. En tidsplan bör bifogas som visar hur utvecklingsarbetet kommer att genomföras och redovisas i samband med BUFF Filmfestival i mars 2017 .

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][image_with_animation image_url=”5009″ alignment=”” animation=”Fade In”][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][image_with_animation image_url=”4567″ alignment=”” animation=”Fade In”][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][vc_column_text]

Beslut
Utöver givna kontaktuppgifter ska aktuella bankuppgifter för eventuell utbetalning av stipendiebeloppet anges.
Beslut fattas av föreningens styrelse som meddelar sitt beslut på̊ föreningens webbplats under februari månad 2017.
Styrelsen reserverar sig för möjligheten att avstå̊ från att dela ut stipendiet om inlämnade ansökningar inte bedöms överensstämma med de uppställda kriterierna.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][vc_column_text]

Publicering
Föreningen Film- och mediepedagogik förutsätter att ansökan och redovisning från den som beviljas stipendiet fritt kan publiceras på̊ föreningens webbplats, i sin helhet eller i redigerat skick, och att stipendiaten är beredd att delta vid ett seminarium för att presentera sitt arbete.
Stipendiet är skattefritt och avser inte inkomst av tjänst, ej heller ersättning för arbete åt föreningen.
Välkommen med din ansökan!

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][image_with_animation image_url=”5013″ alignment=”” animation=”Fade In”][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”2/3″][vc_column_text]

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 30 oktober 2016

Den skickas via e-post till föreningens ordförande, Monica Wigren monica.wigren@gotland.se.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][divider line_type=”No Line” custom_height=”30″][/vc_column][/vc_row]