Utbildningsdagarna

Här nedan kan du ta del av bilder  från utbildningsdagarna i Tällberg. Greenscreen-övningar, intressanta föreläsningar och pro-menader med diskussioner om FOMPs framtid var några av aktivi-teterna under dessa dagar.

Börja redan nu träna inför det obligatoriska filmquizzet som kommer att gå av stapeln vid sommarens utbildningsdagar. Preliminärt datum  är satt till Juni 2016.
Utförligare information om Tällbergsdagarna är på gång.

Skicka dina foton och filmer
Om du var med under utbildningsdgarna i Tällberg  och vill dela me dig av dina foton eller filmer så kan du skicka dom till juha.salo@live.se