Att vara en stark och tydlig opinionsbildare i frågor som rör film och media i skolan

Våra mål

Att hålla en webbresurs levande med information om och länkar till hur man kan arbeta med film i skolan i olika sammanhang

Våra mål

Att regelbundet informera om aktuella frågor som rör film- och mediepedagogik

Våra mål

Att initiera och arrangera fortbildning för och av medlemmarna

Våra mål

Att fungera som ett stöd för varandra genom konkret verksamhet

Våra mål